6523
post-template-default,single,single-post,postid-6523,single-format-standard,mkd-core-2.0.2,mikado-core-2.0.2,ajax_fade,page_not_loaded,,energysafe-ver-3.3, vertical_menu_with_scroll,smooth_scroll,wpb-js-composer js-comp-ver-6.8.0,vc_responsive
 

Met eigenaarschap ontzorgen we onze relaties compleet

Met eigenaarschap ontzorgen we onze relaties compleet

‘Wat je niet verbruikt, betaal je niet’. Achter deze slogan van Energy Safe, waar slim maatwerk uit spreekt, schuilt een dynamische, jonge organisatie. Oprichter en directeur Willem-Arie Plaisier is nog maar anderhalf jaar geleden gestart en werkt nu al met zeven man sterk. Energy Safe voorziet overduidelijk in een behoefte. ‘Wij zijn specialist in energiedata-collectie en de bewaking ervan. Met onze dienstverlening ontzorgen we vastgoedeigenaren en huurders compleet.’

De flinke groei van EnergySafe maakt nieuwsgierig. Wat doen de jongens hier in Schiedam waar de markt in de Benelux zo enthousiast over is? ‘Wij weten heel goed hoe je energieverbruik inzichtelijk kunt maken’, antwoordt Willem-Arie. ‘En hoe je vervolgens op basis van de data gericht te werk kunt gaan met als doel verspilling voorkomen. Data integraal en ononderbroken verkrijgen, is specialistisch werk dat wordt onderschat. Voor onszelf leggen we dan ook nog eens de lat lekker hoog. We zijn pragmatisch en streven naar gezonde perfectie. Onze kernwaarde hebben we bij de start omschreven als ‘Volledig ontzorgen van gebouweigenaren én gebruikers bij alle vraagstukken, die gerelateerd zijn aan werkelijk energieverbruik. Deze data vergaren we en het verbruik verlagen we’. Onze klanten zijn onze ambassadeurs en dat beschouwen we natuurlijk als een fantastische aanmoediging.’

 

Voortouw

‘Wij brengen het energieverbruik van onze relaties in kaart en doen dat tot zo ver de klant wil, dus tot hoofdmetergebruik, tot en met tussenmeters of nog dieper de organisatie in. Zodra wij over deze data beschikken, hebben we een waardevolle bron aan informatie, waarmee je als energiemanager aan de slag kunt. Data nodigt immers uit om iets mee te doen. Wat ons onderscheidt, is dat wij onze klanten aanbieden om het eigenaarschap volledig op ons te nemen. Zo ontzorgen we onze relatie optimaal. Vastgoedeigenaren, huurders en gebouwbeheerders hebben allemaal hun eigen vak en niet per se ook kennis van het verzamelen en verwerken van diverse data in relatie tot het energievraagstuk. Data die nodig is om zowel te voldoen aan snel veranderende wetgeving, als ook te kunnen bezuinigen en verduurzamen. Daarom mogen wij vaak het voortouw nemen. We combineren dan energiebewaking met energiemanagement; het wegnemen van ongewenst en onnodig verbruik. Daarnaast ontzorgen we onze opdrachtgevers op het terrein van doelmatige rapportages. Ontzorgen op onze persoonlijke en pragmatische eigen wijze is beslist een kernwaarde van EnergySafe.’

‘ZODRA WIJ OVER DE DATA BESCHIKKEN, HEBBEN WE EEN WAARDEVOLLE BRON AAN INFORMATIE, WAARMEE JE ALS ENERGIEMANAGER AAN DE SLAG KUNT. DATA NODIGT IMMERS UIT OM IETS MEE TE DOEN’

 

Periodiek fysiek bezoek

‘Op het moment dat wij afwijkende verbruiksdata zien van panden die meer of zelfs veel meer energie verbruiken, willen we natuurlijk weten waar dat aan ligt. Er zijn legio mogelijkheden. Wat we zoal tegenkomen, is een slecht geïsoleerd pand, een energie-intensieve huurder, verkeerde GBS-instellingen of verouderde installaties. Dit soort punten heeft onze aandacht en weten we snel te herleiden, omdat we alle objecten periodiek fysiek bezoeken en dus weten hoe de situatie op locatie daadwerkelijk is. Met onze opdrachtgevers duiken we verder in de oorzaak om vervolgens te werken aan verbetering. Ook een energielabel zien wij als een benchmark voor het huidige energieverbruik. Het is een theoretische beoordeling van een object op basis van de bouwkundige en installatietechnische gegevens en geeft richting aan het daadwerkelijk verbruik, maar is hierin onvoldoende nauwkeurig. Twee totaal verschillende gebouwen kunnen hetzelfde energielabel hebben, maar alleen uit het werkelijke verbruik kun je betrouwbare data afleiden. We geven vaak het voorbeeld van twee identieke woningen. Als in het ene huis een gezin met vijf kinderen woont en in het andere een militair, die de helft van de tijd uitgezonden wordt, kunnen de panden hetzelfde energielabel hebben, terwijl het werkelijke energieverbruik compleet anders is. Op basis van werkelijk verbruik gaan wij, waar nodig, actief aansturen op verlaging ervan.’

Willem-Arie Plaisier

 

100% inzicht

‘De meeste medewerkers bij EnergySafe hebben één of twee technische studies afgerond en zijn op dit gebied goed onderlegd, bagage waardoor we een gewaardeerde gesprekspartner zijn voor gebouweigenaren en huurders. We hebben zelf geen ‘eigen’ hardware. We installeren ook niet, maar we weten heel goed welke concepten je kunt toepassen en hoe je ervoor kunt zorgen dat je een volledig databeeld van je portefeuilles krijgt. Met onze relatie streven we naar 100% inzicht van zijn totale energieverbruik. Dit kan alleen als je het heft in eigen hand neemt en niet langer je data gefragmenteerd of onvolledig wenst binnen te krijgen. Hierbij zijn huurders een motivator voor verhuurders, omdat zij, terecht natuurlijk, willen weten van de eigenaar wat hun individuele energieverbruik is binnen een verzamelgebouw. Hierin worden huurders door wetgeving gesteund.’

‘WE WETEN HEEL GOED WELKE CONCEPTEN JE KUNT TOEPASSEN EN HOE JE ERVOOR KUNT ZORGEN DAT JE EEN VOLLEDIG DATABEELD VAN JE PORTEFEUILLES KRIJGT’

 

Willem-Arie Plaisie

Winst

‘Hoe een object gebouwd is en hoe het in de praktijk functioneert, daar valt ook nog veel winst te behalen. In een zeker gebouw had onze relatie tien tot twaalf luchtbehandelingskasten staan, ontworpen voor een volledig bezet pand. Toen wij er kwamen, bleek dat 60% van het verzamelgebouw leeg stond. Er werd echter wel voor de volle 100% geventileerd. Wij hebben zorgvuldig gekeken of we enkele installatie-onderdelen konden uitzetten, waardoor we in ieder geval het vermogen voor luchtbehandeling omlaag konden brengen. De aanpassingen die we gedaan hebben, leverden direct een besparing van ca. 25% op jaarbasis op, zonder enig verlies van comfort. De installatie was al jaren zo ingesteld en niet eerder had iemand er kritisch naar gekeken.’

 

Toegankelijkheid

‘Wat we zien bij zowel renovatie van bestaande bouw als nieuwbouw, is dat er te weinig tot geen rekening wordt gehouden met de toegankelijkheid tot uiteindelijke datapunten. Wat wij tegenkomen, is dat er flink wordt geïnvesteerd in het object, maar dat er geen rekening wordt gehouden met de noodzaak van inzicht in het energieverbruik. Zodra de ontwikkeling achter de rug is, komt de eigenaar met de initiële vraag dat hij alle verbruiken wil genereren. Dan blijkt dat er helemaal geen data gegenereerd kan worden of dat de data die er wél is, veel te veel is afgeschermd binnen het Gebouw Beheer Systeem. Technisch gezien is het niet altijd mogelijk om erbij te kunnen. Wij zijn van mening dat de data te allen tijde toegankelijk moet zijn. Voor start bouw of renovatie moet hierover nagedacht worden.’

‘WAT WE ZIEN BIJ ZOWEL RENOVATIE VAN BESTAANDE BOUW ALS NIEUWBOUW, IS DAT ER TE WEINIG TOT GEEN REKENING WORDT GEHOUDEN MET DE TOEGANKELIJKHEID TOT UITEINDELIJKE DATAPUNTEN’

 

Bewustwording

‘De markt verandert snel. Onze focus lag aanvankelijk op gericht adviseren vanuit energiemanagement om verspilling te elimineren. Toen we net gestart waren, bleek echter de eerste specifieke, additionele vraag uit de markt het verkrijgen van data. We merkten in het voortraject, bij het opstellen van onze adviezen, dat wij met onze aanpak, hoe wij energieverbruik inzichtelijk maken, de markt een grote dienst bewijzen. We bleken onszelf specialist gemaakt te hebben. Onze klanten waren verrast, want langs de voormalige weg duurde opvragen lang en ging gepaard met de nodige ‘hickups’. Bij de start van EnergySafe leefde de vraag naar data veel minder dan nu, ondanks dat dit nog maar anderhalf jaar geleden is. Inmiddels ziet men dat je met meer verbruiksdata gerichter kunt sturen op installaties. Er is sprake van bewustwording, mede door wetgeving, zoals CSRD.’

 

Meerwaarde van automatiseren

‘Waar er werd gewerkt met gefragmenteerde en vaak onoverzichtelijke Excellijsten ziet de relatie nu de meerwaarde van het automatiseren van deze processen of het volledig uit handen geven ervan. Naast CSRD hebben we de EBS-verplichting, die vanuit de energiebesparings- en informatieplicht naar voren is gekomen. Voorheen gold deze alleen voor een selectie van gebouwen met specifieke functies, maar is nu ook verplicht gesteld voor objecten die jaarlijks meer dan 50.000 kilowattuur of 25.000 Nm3 gas (of aardgas als equivalent) verbruiken. Dit is vaak al het geval bij een object van ca. 1.000 m2 BvO. Eigenaren zijn verplicht vierjaarlijks hun verbruik te rapporteren en inzage te geven. Wij zijn ervan overtuigd dat deze wetgeving binnenkort ook huurders gaat raken. En dan zal je zien dat huurder bij verhuurder aanklopt voor de individuele energieverbruiksdata, zoals ik eerder geschetst heb. Wanneer de verhuurder deze data adequaat kan aanleveren, zal dat bijdragen aan de tevredenheid van de huurders en zullen zij graag blijven huren. Als zowel eigenaar als huurder moet rapporteren, werkt de druk evenwichtig twee kanten op. Daarnaast is het in kaart brengen van de werkelijke energiebesparing na doorgevoerde verbeteringen aan het object representatief aan te tonen, te specificeren en te rapporteren. Wij zijn vastgoedeigenaren en huurders hierbij uiteraard graag van dienst.