6465
post-template-default,single,single-post,postid-6465,single-format-standard,mkd-core-2.0.2,mikado-core-2.0.2,ajax_fade,page_not_loaded,,energysafe-ver-3.3, vertical_menu_with_scroll,smooth_scroll,wpb-js-composer js-comp-ver-6.8.0,vc_responsive
 

Een goede nulmeting is de eerste stap richting energiekostenbesparing en verduurzaming

Een goede nulmeting is de eerste stap richting energiekostenbesparing en verduurzaming

 

 

Willem-Arie Plaisier is oprichter en directeur van EnergySafe en daarnaast ook een idealist die de vastgoedwereld echt minder kostbare energie wil laten verbruiken. Maar om te weten hoeveel energie een pand verbruikt, moet men beginnen met een inzicht. EnergySafe brengt het energieverbruik van vastgoed(portefeuilles) in kaart, om dit vervolgens te vertalen naar concrete acties die genomen kunnen worden om het verbruik en dus ook de kosten verder te verminderen, waarbij de financiële besparingen gebruikt kunnen worden om nieuwe verduurzamingsmaatregelen te betalen.

Plaisier vertelt hoe de oprichting van EnergySafe tot stand is gekomen. ‘Ik zag tijdens mijn studie technische bedrijfskunde binnen de vastgoedsector, op uitzonderingen na, nog veel weerstand om energiebesparende maatregelen door te voeren. Mede doordat eigenaren, beheerders en gebruikers niet goed weten hoe het inzicht in hun energieverbruik meerwaarde kan genereren.’ En die meerwaarde is meerledig. Want naast het feit dat er aanzienlijke kosten bespaard kunnen worden, verwacht Plaisier dat er binnen afzienbare tijd meer nog meer druk komt op het verplicht aanleveren van energiedata van gebouwen om zo de energietransitie te versnellen.

Je kunt een fantastisch energielabel hebben, maar nog steeds een relatief hoge energierekening. Wij helpen de vinger op de zere plek te leggen en boven water te halen waar die hoge kosten vandaan komen.

Waar komen de hoge kosten vandaan?
‘Wij helpen vastgoedeigenaren en gebruikers zicht én grip te krijgen op hun verduurzamingsvraagstukken. En dat gaat verder dan alle theoretische invullingen die er al op de markt zijn, zoals GRESB, BREEAM en WELL. EnergySafe gaat terug naar de basis en brengt in kaart waar men in de praktijk het meeste last van ondervindt, namelijk het feitelijke energieverbruik’, vertelt Plaisier. En wie denkt dat er voor gebouwen met een energielabel A++++ geen winst meer is te behalen, heeft het mis. ‘Je kunt een fantastisch energielabel hebben, maar nog steeds een relatief hoge energierekening. Wij helpen de vinger op de zere plek te leggen en boven water te halen waar die hoge kosten vandaan komen en hoe deze voorkomen of in ieder geval verminderd kunnen worden.’ Een voordeel van werken met de meetoplossing van EnergySafe is dat de opdrachtgever, veelal de eigenaar of de vastgoedbeheerder, zelf de data in onze portal behoudt. Dus ook als men zou overstappen van energieleverancier behoudt men toegang tot de historische data.

EnergySafe kan pandeigenaren ook helpen om hun energiedata uit te breiden, wat hen in staat stelt om hun GRESB-score te verhogen. Daarnaast is het systeem dat men bij EnergySafe gebruikt ook een energiebewakingssysteem., Het hebben van deze tool is wettelijk verplicht voor alle gebouwen die aan de Energiebesparingsplicht moeten voldoen. Deze wet verplicht bedrijven en instellingen die per jaar vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas(equivalent) gebruiken om alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder uit te voeren.

Rol van de huurder wordt steeds groter
Plaisier merkt ook dat de invloed van de huurders steeds groter wordt waar het om de energietransitie gaat. ‘Bedrijven gaan steeds meer waarde hechten aan de duurzame status van het pand dat zij huren. Maar ook willen de huurders zelf inzichtelijk hebben wat zij zelf kunnen doen om de energiekosten, die in veel gevallen aan hen wordt doorberekend, naar beneden te brengen.’ Opmerkelijk is de verschuiving van het comfort. Plaisier: ‘Vroeger was alles gericht op het vergroten van het comfort van de gebruiker. Dus moest het hele kantoor op maandagochtend om 7:00u al aangenaam warm zijn. Tegenwoordig mag het comfort vaker worden ‘aangetast’. Niet zelden onder het mom van ‘dan hebben we het eerste uur maar ietsjes kouder.’ Dat zijn goede ontwikkelingen.’ Enerzijds vanuit energetisch oogpunt, anderzijds door de functie van kantoren die veranderd is na Covid.

Het bijstellen van de luchtbehandelingsinstallatie van 100 procent naar 50 procent capaciteit resulteerde in een directe overall energievermindering van circa 25 procent.

‘Opnieuw instellen van de luchtbehandelingsinstallatie kan 1.200 euro per week besparen’
Op de vraag of Plaisier een goed praktijkvoorbeeld kan benoemen van de voordelen van werken met EnergySafe, schetst hij het voorbeeld van een klant in het midden van het land met een multi-tentant kantoorpand van circa 20.000 m2 dat voor ca. 60 procent was verhuurd. ‘Toen wij begonnen met meten bleek dat de klimaatinstallaties draaide alsof het volledige pand verhuurd was. Nadat we alle installaties in kaart hadden gebracht en wisten voor welke gebouwdelen deze bedoeld waren, werd zichtbaar dat de ventilatie- en verwarmingssystemen tot de boosdoeners behoorden. Het bijstellen van de luchtbehandelingsinstallatie van 100 procent naar 50 procent capaciteit resulteerde in een directe overall energievermindering van circa 25 procent. Dit komt neer op een wekelijkse besparing van ongeveer 4.000 KWh. In geld uitgedrukt is dat tegenwoordig zo’n 1.200 euro. En dit alles zonder directe financiële investering of in te leveren op de gebouwprestaties of comfort. Zo simpel kan het dus zijn, mits je maar weet wat je vertrekpunt is.’

Besparingen inzetten voor verdere verduurzamingen
Met de opbrengsten van die simpele besparingen in het achterhoofd zal EnergySafe vervolgens met de opdrachtgever naar de toekomst kijken hoe het geld zo optimaal geïnvesteerd kan worden om verdere reductie van het energievebruik te bewerkstelligen door de uitvoer van doelmatige en pragmatische maatregelen. ‘We beginnen altijd met het laaghangende fruit om daarna door te groeien naar meer grootschalige ingrepen, zoals het vervangen van installaties door meer duurzame versies. EnergySafe is dus geen bedrijf wat één keer langskomt, advies geeft en vervolgens nooit meer terugkomt. We zitten er echt in voor een inhoudelijke samenwerking op de lange termijn, waarbij wij per jaar de wensen en planning met de klant doornemen en de uitkomsten rapporteren.

Het voordeel van het hebben een langetermijndoelstelling is ook praktisch voor de installateurs en/of onderhoudspartijen. ‘Omdat wij goed zicht hebben op de verduurzamingsplannen, hoeven installateurs geen onnodige offertes te maken, die misschien in de prullenbak zouden verdwijnen omdat men er nog niet aan toe is, of schrikt van de investeringsomvang’, zegt Plaisier.

Om een gemiddeld pand volledig te optimaliseren heeft EnergySafe doorgaans twee tot drie jaar de tijd nodig. Daarna wordt het voornamelijk een kwestie van wijzigingen bijhouden en bijsturen, waar nodig.

De laatste boodschap die Plaisier aan eigenaren, beheerders en gebruikers wil meegeven is: stel jezelf de vraag hoe snel je op dit moment je feitelijk energieverbruik inzichtelijk kunt hebben, als iemand er nu naar zou vragen. Dit is aankomende wet- en regelgeving, dus inzicht hierin is echt noodzakelijk. Als het vinden van een antwoord te veel tijd kost, is het wellicht verstandig om vrijblijvend contact op te nemen met EnergySafe.