6248
page-template-default,page,page-id-6248,mkd-core-2.0.2,mikado-core-2.0.2,ajax_fade,page_not_loaded,,energysafe-ver-3.3, vertical_menu_with_scroll,smooth_scroll,wpb-js-composer js-comp-ver-6.8.0,vc_responsive
 

Erkende Maatregelen & EED

In de afgelopen jaren is het aantal wettelijke verplichtingen omtrent energie en vastgoed steeds intensiever geworden. Zo is de Wet Milieubeheer geactiveerd en heeft het Europese Parlement de Energy Efficiency Directive (EED) opgesteld om het Europese energiebeleid te versnellen. Beide wetgevingen verplichten organisaties om periodiek te beoordelen welke maatregelen er genomen kunnen worden om zowel de organisatie als het vastgoed te verduurzamen. Wij zijn van mening dat deze wettelijke verplichting ook een aantal kansen biedt voor organisaties, mits de uitvoer grondig en accuraat gedaan wordt.

 

Informatieplicht

In de jaren negentig is de Wet Milieubeheer van kracht geworden. Hierin werden organisaties met een energieverbruik boven de 50.000 kWh en/of 25.000 Nm3 verplicht om duurzame maatregelen te nemen indien ze die binnen vijf jaar terugverdienen. Jarenlang is er geen tot zeer matige handhaving geweest op de uitvoer, tot 2015. Toen zijn er branche specifieke maatregelen opgesteld die doorgevoerd zouden moeten worden. Sinds 2019 is de informatieplicht energiebesparing van kracht geworden die organisaties verplicht om bij het RvO zelf de melding te maken van welke maatregelen zij genomen hebben en welke zij nog kunnen/zullen gaan nemen.

  

Wanneer geldt de informatieplicht

De informatieplicht energiebesparing geldt voor organisaties die:

  • Meer dan 50.000 kWh stroom verbruiken
  • Of meer dan 25.000 gas of aardgas equivalent gebruiken

 

Energy Efficiency Directive

De EED verplicht organisaties van een bepaalde omvang om elke 4 jaar haar CO2-footprint inzichtelijk te maken door gedetailleerd te kijken naar proces-, gebouw en mobiliteit gebonden uitstoot. Aan de hand van dit inzicht wordt een pakket maatregelen opgesteld om zo de CO2-uitstoot te verminderen. Indien één of een pakket aan maatregel zich binnen vijf jaar terugverdient, wordt dit gezien als een verplichting die op een zelfstandig moment uitgevoerd dient te worden.

De verplichte maatregelen worden opgenomen in een plan van aanpak dat getoetst wordt door de omgevingsdiensten. Ook het indienen van de EED-auditrapportage bij het RvO is een verplichting voor organisaties.

 

Wanneer wordt een EED verplicht?

De EED-verplichting is van toepassing voor bedrijven met:

  • Meer dan 250 FTE in dienst;
  • Of een jaar omzet van meer dan € 50 miljoen en/of een balanstotaal van minimaal € 43 miljoen.

 

Naast het verplichte karakter vanuit de wetgeving, zijn wij van mening dat het uitvoeren van een EED-audit voor elke organisatie van toegevoegde waarde kan zijn. Er wordt integraal gekeken naar het verbruik van energie, waarbij er op objectniveau wordt gekeken naar besparingskansen. Beschikt uw organisaties over een specificieke certficiering of keurmerk? Dan is uw organisatie mogelijk tijdelijk vrijgesteld van het uitvoeren en verantwoorden van een EED-energieaudit.

Deze specifieke certificeringen en keurmerken die u vrijstelling geven treft u hier aan. Wilt u een EED-energieaudit laten uitvoeren of wilt u meer weten over uw verplichtingen? Neem dan vooral contact met ons op.

 

Wilt u op de hoogte blijven van de EED audit en informatieplicht, hou dan onze kennispagina in de gaten!